Zuid-Limburg heeft potentie! Potentie om uit te groeien tot een Europese topregio. Om deze ambitie waar te maken wordt er samengewerkt op basis van een triple-helix aanpak. LED (Limburg Economic Development) is in dit geheel de startmotor van de economische ontwikkeling van Zuid-Limburg. Een gezonde economische ontwikkeling is afhankelijk van vier voorwaarden: technology, business, people en basics. Iedereen  is nodig om vanuit diezelfde agenda op die terreinen voortgang te boeken.

LED is een ‘onderkoepelende’ netwerkorganisatie die verbindingen legt en processen aanjaagt onder het motto: samenwerking, focus en passie. De verbindingen worden gelegd tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, gemeenten en Provincie, door deze verbindingen werkt iedereen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid samen aan één en hetzelfde programma.

Hardnekkige knelpunten zetten we om in speerpunten. De speerpunten die als leidraad dienen voor LED van 2016-2020, vindt u hier.

De organisatie van LED is lean & mean. Het bureau bestaat uit een handvol mensen. Het netwerk eromheen beslaat de volledige breedte van Zuid-Limburg. Zowel het bestuur als de diverse programmacommissies bestaan uit een brede vertegenwoordiging van het bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, gemeenten en Provincie.

LED Challenging meeting

Op 18 november vindt er weer een Challenging meeting plaats, waarbij verrassende nieuwe ideeën gepitcht kunnen worden. Als u mee wilt doen, dient uw projectvoorstel vóór 21 oktober ingediend te worden. 

Het projectvoorstel indienen kan hier

LED start Voucherregeling

LED ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe initiatieven die aantoonbaar bijdragen aan de economische ambities van Zuid-Limburg. De ondersteuning kan bestaan uit kennis, contacten en, in beperkte mate, een eenmalige financiering. Initiatieven die voor financiering in aanmerking willen komen, hadden tot nu toe maar één mogelijkheid: pitchen in de Challenging Meeting. LED voegt daar nu een nieuwe regeling aan toe: de Voucherregeling.

Lees verder

Ambities Zuid-Limburg 2020

  1. Toppositie in Europa
  2. 8,5 miljard extra omzet
  3. 17.000 nieuwe banen
  4. vrijwel geen werkeloosheid meer

LED Bijeenkomst 21 september 2016

Zoek je hulp met ondernemen?

Limburg Economic Development is er voor jou, met kennis, contacten en financiering. Met behulp van onze commissies bepalen we samen wat jouw unieke project nodig heeft. Lees meer over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor ondersteuning en op welke wijze je een aanvraag kunt indienen.

Meer info

 

LED werkt samen met:
laden...