Doelgericht bouwen aan de Brightlands community (óók de regio wordt er beter van)

datum: 19-05-2017

Brightlands profileert zich als een open innovation community. Een ecosysteem waarin wetenschappers en ondernemers, grote ondernemingen, MKB’ers, start-ups en studenten samenwerken aan de oplossingen voor de grote uitdagingen van onze tijd. Maar hoe ontstaat zo’n community? Gebeurt dat vanzelf? Vraagt het actief beleid? Hoe belangrijk is community-vorming eigenlijk? En… wat levert het de regio op? We vragen het Astrid Verberne, Community Development Manager Brightlands Chemelot Campus.

Geen betere plek om over het bouwen van een community te spreken, dan in de Espressobar in Center Court. Een van dé ontmoetingsplekken van de Brightlands Chemelot Campus. Een community bouwen vraagt nu eenmaal om ontmoetingen; geregisseerde én spontane. Astrid Verberne startte anderhalf jaar geleden als Community Development Manager. “Er is nog geen roadmap voor community development, dat is voor mij de uitdaging!”, zegt ze lachend. “Maar na jaren van trial en error, lijkt het erop dat we op Brightlands Chemelot Campus een aantal belangrijke succesfactoren hebben ontdekt.”

Geloof in ‘serendipity'

“Een succesvolle campus bestaat uit vier pijlers,” legt Astrid uit. “Dat zijn de innovatie infrastructuur, bedrijven  met hun ondernemers en kennisinstituten met hun onderzoekprogramma’s. De vierde pijler wordt gevormd door mensen die zich ontwikkelen en elkaar vinden en versterken. Het zijn die mensen én de verbinding daartussen, waar ik verantwoordelijk voor ben.” Waarom is die verbinding zo belangrijk? “We zitten hier op een innovatiecampus. Mensen zijn de wereld aan het verbeteren op hun eigen gebied. Maar wij geloven erin dat door slimme samenwerking het vinden van de oplossing versnelt. We geloven eveneens in ‘serendipity’, toevalligheden die tot nieuwe ontdekkingen of samenwerkingen leiden. Serendipity stimuleer je door mensen die relevant voor elkaar kunnen zijn op een slimme manier met elkaar in contact te brengen. Daarop pakken wij de regie.”

De basis moet goed zijn

Het bouwen van een community is een zaak van lange adem. “Het duurt misschien wel tien jaar,” beseft Astrid. “Maar je moet ergens beginnen! We hebben nu een plan uitgewerkt voor de eerste drie jaar. In die drie jaar leggen we een stevig fundament. De verwachting is dat als de basis goed is, de nodige kritsiche massa mee gaat helpen waardoor versnelling plaats zal vinden. Kern van het plan is dat we goed hebben gekeken naar de verschillende doelgroepen op de campus. De belangrijkste zijn wetenschappers, ondernemers en young professionals/studenten. Het eerste jaar hebben we vooral besteed aan het verbinden van de leden binnen de verschillende doelgroepen. Zo is er bijvoorbeeld een Brightlands Business Club opgericht voor ondernemers, worden maandelijks events met vooraanstaande sprekers georganiseerd voor wetenschappers en worden binnenkort de maandelijkse Brightlands Science Dialogues voor en door jonge professionals en studenten gehouden.”

Het moet relevant zijn

“Een community bouwen, dat kunnen we niet alleen,” realiseert Astrid zich. “Daarom zoeken we ambassadeurs op binnen de verschillende bedrijven en kennisintstellingen op de campus.” De hulp van de science fellows die werken binnen de corporates op de campus is bijvoorbeeld ingeroepen om de wetenschappers met elkaar te verbinden. Samen met de ceo’s van de verschillende kennisinstituten vormen deze fellows nu de Science Advisory Board van de campus. Op dezelfde manier wijzen ondernemers ons de weg voor de juiste jaarkalender voor de business club. Zij weten als geen ander waaraan hun collega’s behoefte aan hebben, wat er speelt  en waar ze warm voor lopen. Dit resulteert in events en activiteiten die aansluiten bij de vraag van de doelgroep en de speerpunten van de campus. Belangrijk uitgangspunt is dat we echt voor de inhoud gaan, het moet relevant zijn. Hiermee faciliteren we dat mensen hun werk beter kunnen doen. Als mensen eenmaal weten dat ze bij een lezing collega’s treffen, dan is dat al meteen de meerwaarde. De eerste resultaten stemmen positief. De grote uitdaging is natuurlijk dat mensen elkaar ook daarna nog vinden. We zijn nu bezig instrumenten te ontwikkelen waarmee we dat bevorderen.”

De volgende stap: cross-overs

Het eerste jaar community-building zit er dus op, hoe verder? “De volgende stap is dat we ontmoetingen tussen ondernemers, wetenschappers en jong professionals – de zogenaamde cross-overs - gaan stimuleren. Hoe we dat precies gaan doen, moet nog worden uitgewerkt. Het sportprogramma is al een eerste aanzet en werkt ook. Wel gaan we meer inzetten op teamsporten en actievere promotie. Vanaf volgend jaar maken we de sprong naar de andere campussen.”

Sterke community werkt als een magneet

Wat is nu het belang van de Brightlands-community voor de regio? “Een sterke community werkt als een magneet,” legt Astrid uit. “We willen ‘fans’ van Brightlands creëren, en (aanstormend) talent uit de hele wereld hier naar toe halen. Dat levert de regio meer bedrijvigheid, meer werkgelegenheid en meer omzet op.” 

Eerdere berichten:

Samenwerking in Automotive nu echt van start

06-04-2018
Het was voor het eerst dat automotive-bedrijven in de euregio Maas-Rijn zich gezamenlijk presenteerden met een beurs en…
Lees meer

Subsidie voor projecten ter verbetering van de werkgelegenheid

05-04-2018
Het programma OPZuid 2014-2020 stelt € 8.606.786 EFRO-subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen…
Lees meer

Nieuw zakelijk evenement gratis toegankelijk

25-03-2018
Deze week vindt de eerste editie plaats van Limburg Unlimited. Het zakelijk evenement voor de provincie Limburg,…
Lees meer

Smart Automotive Seminar

25-03-2018
In de Euregio zijn diverse kennisinstituten, ontwikkelingslaboratoria en productiebedrijven bezig met de ontwikkeling en…
Lees meer

Euregio ís Smart Automotive Region (komt dat zien!)

23-03-2018
De Euregio Maas-Rijn beschikt over een krachtig automotive cluster. Aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens zijn…
Lees meer
Pagina 1 / 148
LED werkt samen met:
laden...