Een onderkoepelende organisatie

LED is in 2012 door de Zuid-Limburgse gemeenten opgericht als instrument voor het gezamenlijke economische beleid. Gemeenten dragen 6 euro per inwoner bij aan het budget. Limburg Economic Development (LED) speelt een 'onderkoepelende' rol: aanjagen, netwerken en stimuleren van innovatie in het MKB al of niet in samenwerking met de kennisinstellingen.

In het bestuur zijn vertegenwoordigd: gemeenten, Provincie, LWV, LIOF, KvK, HBO, MBO, OU, Maastricht Univeristy, APG, de Zuid-Limburgse ziekenhuizen, Brightlands en de Zud-Limburgse Rabobanken. 
LED maakt deel uit van het Brainport Network, Zuidoost Nederland.

Missie

Wij bouwen Zuid-Limburg uit tot een top (technologische) regio. Wij = bedrijfsleven, Provincie en gemeenten en kennis- en onderwijsinstellingen (triple helix), die samenwerken in LED. Zuid-Limburg = de minimale schaal voor toekomstbestendige economische ontwikkeling, daarom maken wij deel uit van het Brainport Network Zuidoost Nederland en werken wij Euregionaal samen.

Visie

Een gezonde economische ontwikkeling is afhankelijk van 4 voorwaarden: kennisontwikkeling, bedrijven, arbeidsmarkt en vestigingsklimaat (technology, business, people en basics). Iedereen is nodig om vanuit dezelfde agenda op die terreinen voortgang te boeken.

Strategie

LED, dat zijn wij. Een breed-gedragen netwerkorganisatie, die 'onderkoepelend' functioneert en werkt aan een gezamenlijk porgramma en die projecten van derden ondersteunt die aantoonbaar bijdragen aan structuurversterking en groei. Sleutelwoorden: samenwerking, focus en passie.

people-basics-business-technology

Regionale ontwikkeling

Aan deze knoppen (People, Business, Technology, Basics) moet een regio draaien om de economische ontwikkeling te stimuleren. Ook hier gaat het om de samenhang en afstemming tussen deze vier elementen. De ruim 80 projecten die wij tot nu toe ondersteunen, dragen aantoonbaar bij aan de versterking van de economie van Zuid-Limburg.

LED werkt samen met:
laden...