Programma 2016 - 2020: Prioriteiten

De belangrijkste conclusie van de ‘midterm review’ van Public Result in 2015 was dat de regio moet inzetten op acceleratiefactoren, zoals het woon- en leefklimaat, het opheffen van grensbarrières, en de innovatie van het MKB. Qua werkwijze werd gepleit voor een meer programmatische aanpak. Het LED-bestuur heeft op basis daarvan de volgende prioriteiten voor 2016-2020 vastgesteld.

  1. Agenda Stad
  2. Business Accelerator
  3. Integrale aanpak MKB
  4. Vraaggerichte Arbeidsmarktaanpak
  5. Technisch beroepsonderwijs Zuid-Limburg
  6. Economische profilering
LED werkt samen met:
laden...