Agenda Stad

Zuid-Limburg zonder grenzen is nagenoeg net zo aantrekkelijk als Amsterdam. Dat blijkt uit het onderzoek van de Grensoverschrijdende Kansenatlas van Gerard Marlet. In steden en agglomeraties groeit de economie sterker dan elders. De EU heeft in juli 2016 het Pact van Amsterdam afgesloten. Lidstaten en ook Europa, zo is de verwachting, zullen de inzet van middelen concentreren in deze economische kerngebieden. In onze omgeving zijn dat de Rhein-Ruhr regio, de Randstad en Brainport Eindhoven, de Vlaamse Ruit en de Waalse driehoek. De Euregio Maas-Rijn is ook zo’n belangrijk economisch kerngebied, maar valt nu buiten het zichtveld in Den Haag en Brussel. Daarom zetten wij in op het bevorderen van de ontwikkeling naar één samenhangende netwerkagglomeratie. Via de Citydeal Eurolab werken wij onder trekkerschap van de gemeente Heerlen aan het oplossen van grensoverschrijdende knelpunten in wet- en regelgeving.

Via de insteek van Eurostad willen wij vooral inzetten op de kansen voor de ontwikkeling van een sterke euregionale agglomeratie. Het gaat daarbij om het opsporen van projecten en initiatieven van formaat en met voldoende draagvlak, waarmee de agglomeratiekracht van de euregio substantieel wordt versterkt.

In het kader van grensoverschrijdend werken, hebben wij een onderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek is hier te downloaden. Het onderzoek is in het Engels geschreven. 

Citydeal Eurolab

De kracht van Zuid-Limburg wordt enorm versterkt door samen te werken over de grenzen.

CityDeal Eurolab helpt om de belemmeringen van grensoverschrijdend werken en ondernemen op te lossen. Pragmatisch en op maat. Niet door wetten te veranderen (dat duurt veel te lang) maar door te harmoniseren. Niet wachten op politieke besluitvorming, maar op regioniveau oplossingen bedenken. In de bestuurlijke werkconferentie CityDeal Eurolab, op 4 oktober in het Bonnefantenmuseum in Maastricht, werd alvast het fundament gelegd voor een grensoverschrijdende coalitie. 

Lees hier het hele artikel.

video preview
LED werkt samen met:
laden...