Economische profilering

De Zuid-Limburgse economie vertoont een krachtig herstel en er ligt een stevig fundament voor verdere groei. Toch wordt onze regio (ook bij de eigen bevolking) nog niet altijd gezien als een economisch bruisend gebied. De kloof tussen werkelijkheid en perceptie is de reden om aandacht te hebben voor de beeldvorming. De groei van Zuid-Limburg is mede afhankelijk van de aantrekkelijkheid van onze regio in de ogen van investeerders en vestigers. En in de mate dat onze eigen jeugd wil blijven. Reputatie is een economische factor. Stelselmatige economische profilering creëert de context en levert de content. Het grote verhaal vertellen en bouwstenen aanbieden, waarmee men het eigen verhaal kan samenstellen. Door een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de communicatie-inspanningen van andere partijen werken we aan een gemeenschappelijke grondtoon. 

Annemarie Penn-te Strake, burgemeester Maastricht

"We moeten samen de slapende reus wakker maken. Samen de grenzen opzoeken en er soms overheen stappen. Daar is lef voor nodig, maar ook een houding, gedrag en cultuur waarbinnen gemeenschappelijke belangen voorop staan."

LED werkt samen met:
laden...