Technisch Beroepsonderwijs Zuid-Limburg

De inrichting van een programmatische afstemming tussen (technisch) beroepsonderwijs en bedrijfsleven in Zuid-Limburg. Instellingen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Eerst in de technische sector, maar daarnaast ook uit te breiden naar de zorgsector en andere sectoren. Het gaat dan steeds erom om pro-actief de kracht van de triple helix te benutten voor: • De verduurzaming van succesvolle Centra voor Innovatief Vakmanschap, Centres of Expertise en Toptechniek in Bedrijf • Acquisitie van stageplaatsen en leerwerkplaatsen • Strategieën om tekorten aan onderwijspersoneel te voorkomen, inclusief om- en bijscholing van ZZP’ers • Organisatie van werkateliers om zowel op het niveau van Zuidoost Nederland als doorvertaald naar Zuid-Limburg zicht te krijgen op veranderende beroepen en competenties en deze in te brengen in de onderwijscurricula van morgen.

LED werkt samen met:
laden...