Vraaggerichte Arbeidsmarktaanpak

In Zuid-Limburg worden binnen 5 jaar forse tekorten op de arbeidsmarkt verwacht. Campussen, investeringen in de maak- en procesindustrie, logistiek, distributie en transport, de customer service sector, de aandacht voor de ambachten, de hospitality sector zijn de economie drijvers met de daaruit voortvloeiende behoefte aan arbeid. Anderzijds staan aan de aanbodzijde bijna 30.000 mensen, die kunnen, willen of moeten werken, aan de kant. In Zuid-Limburg blijft de arbeidsparticipatie duidelijk achter bij het landelijk gemiddelde; ca. 10% (63% ten opzichte van landelijk 73%). Om de banengroei op te kunnen vangen, afgeleid uit de demografische ontwikkelingen, is een grotere instroom van leerlingen/studenten nodig en een arbeidsparticipatie van 75% (uit berekening arbeidsmarkt binnen LED). Het Mobility & Talent Centre (MTC) Limburg biedt mensen en bedrijven toeleidingtrajecten voor het invullen van werk voor morgen.

LED werkt samen met:
laden...