Vraaggerichte Arbeidsmarktaanpak

In Zuid-Limburg worden binnen 5 jaar forse tekorten op de arbeidsmarkt verwacht. Campussen, investeringen in de maak- en procesindustrie, logistiek, distributie en transport, de customer service sector, de aandacht voor de ambachten, de hospitality sector zijn de economie drijvers met de daaruit voortvloeiende behoefte aan arbeid. Anderzijds staan aan de aanbodzijde bijna 30.000 mensen, die kunnen, willen of moeten werken, aan de kant. In Zuid-Limburg blijft de arbeidsparticipatie duidelijk achter bij het landelijk gemiddelde; ca. 10% (63% ten opzichte van landelijk 73%). Om de banengroei op te kunnen vangen, afgeleid uit de demografische ontwikkelingen, is een grotere instroom van leerlingen/studenten nodig en een arbeidsparticipatie van 75% (uit berekening arbeidsmarkt binnen LED). Het Mobility & Talent Centre (MTC) Limburg biedt mensen en bedrijven toeleidingtrajecten voor het invullen van werk voor morgen.

Lieve Schouterden, projectleider VDL NedCar

"Het VDL NedCar project kan dienen als vliegwiel. We moeten gebruik maken van het momentum en de doelstelling wordt dat wie hier binnen komt en enigszins geschikt is voor werk, ook naar buiten gaat met werk! We zien hier bijvoorbeeld kandidaten die (nog) niet geschikt zijn voor VDL Nedcar, maar wel aan de slag zouden kunnen bij Action of PostNL. Het project wordt daarom verbreed."

LED werkt samen met:
laden...