Onder de loep

Onderzoeksinstituut UNU-Merit monitort alle samenwerkingsprojecten die via LED worden ondersteund. Raf Sluismans is Program Manager bij UNU-Merit: “Tweemaal per jaar bezoeken wij alle projecten. Wij zijn volledig onafhankelijk en toetsen of de projecten op de juiste koers zitten. Daarnaast komen strategische onderwerpen zoals samenwerking, aansluiting met bestaande initiatieven en grensoverschrijdende samenwerking aan bod. Omdat de monitor een totaaloverzicht biedt, worden dubbelingen vermeden en het geld goed besteed.”

LED heeft een dubbele functie, vindt Raf Sluismans. “De projecten moeten aan strenge criteria voldoen. Dat vraagt van de indieners om een zeer degelijke voorbereiding. De challengingcommissie, dat de aanvragen beoordeelt, is zeer kritisch. Wordt een aanvraag gehonoreerd, dan is dat als het ware een kwaliteitsstempel dat weer andere deuren opent. Daarnaast zorgt de financiële ondersteuning van LED voor versnelling. Juist vanwege de strenge eisen gaan de indieners niet over één nacht ijs. Ze presenteren zich met doorwrochte projectplannen en een strakke planning. Dat haalt de vrijblijvendheid eruit en zorgt voor snellere voortgang.

Het feit dat LED slechts een beperkte subsidie geeft, beschouwt Sluismans eveneens als een goede prikkel. “De indiener kan bepaald niet achterover leunen, maar wordt gestimuleerd om door te pakken.” Sluismans vindt het bovendien positief dat de projecten niet alleen maar door de ‘usual suspects’ worden ingebracht. “Het is heel verfrissend om te zien dat de LED-aanpak breed aanspreekt en talloze (MKB-) bedrijven, onderwijs en kennisinstellingen uitdaagt om innovatief te zijn en samen te werken.”

Alle gesteunde projecten op een rij

Hier volgt een overzicht van alle regionale projecten die LED tot nu toe heeft ondersteund. Stuk voor stuk samenwerkingsprojecten van meerdere partijen met een herkenbare eigenaar (trekker), een businessplan en een aantoonbare meerwaarde op basis van een gevalideerde prognose. 

Raf Sluismans, Program Manager UNU-Merit:

“Een prachtig laagdrempelig instrument dat ondernemers helpt om hun ideeën sneller naar de markt te brengen. Vooraf vindt een goede selectie plaats waarbij onder meer LED, maar ook Keyport en InnovatiehuisMKB nauw betrokken zijn. Dat de aanpak werkt, blijkt wel uit de resultaten. Er worden nieuwe samenwerkingsverbanden gesmeed en nieuwe bedrijven gevormd. Zelfs als een Versnellingstafel besluit ermee te stoppen, heeft de ondernemer stappen kunnen zetten en meer inzicht over de haalbaarheid van zijn of haar idee.’’ 

Dien zelf een projectvoorstel in

Een aantal keren per jaar houdt LED de zogenaamde Challenging Meeting waar nieuwe initiatieven gepresenteerd kunnen worden. 
Dien hier je projectvoorstel in voor de eerstvolgende Challenging Meeting.

LED werkt samen met:
laden...