STEM II

Ontwikkeling van 21st century skills

STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics en heeft als doel jonge kinderen spelenderwijs te laten kennismaken met wetenschap en techniek. Speerpunt is het ontwikkelen van een nieuwsgierige, onderzoekende en ontwerpende leerhouding (de zogenaamde ‘21st century skills) bij kinderen van 4 t/m 12 jaar. In 2013 voerde Stichting Kindante de pilot STEM-I uit, met 15 deelnemende basisscholen. STEM-II is het vervolgprogramma waarin in een periode van vier jaar zo’n 40 scholen van zes schoolbesturen volwaardig wetenschap- en technologieonderwijs implementeren in hun onderwijsprogramma.

LED werkt samen met:
laden...