Incubator E

Ondernemers en studenten ondernemen en innoveren

In het LED project ‘Idee zoekt ondernemer’ (IZO) werken (MKB-)ondernemers samen met studenten innovatieve ideeën uit. De ondernemer levert het idee dat door de studenten (3e en 4e-jaars van Zuyd Hogeschool) in multidisciplinaire teams wordt uitgewerkt. Docenten en lectoren van Zuyd begeleiden de teams. Dankzij de multidisciplinaire leren studenten vanuit verschillende invalshoeken naar een probleemstelling te kijken. Het is niet ondenkbaar dat projecten die hier starten een spin-off krijgen en dat een bedrijf wordt gestart. IZO is een intiatief van Incubator E.

LED werkt samen met:
laden...