In het DNA van de Zuid-Limburgse economie staan een aantal krachtsectoren centraal. De focus ligt op de ontwikkeling van deze sectoren.
Dwars door die sectoren heen lopen een aantal belangrijke hardnekkige knelpunten. Om economisch echt door te kunnen pakken moeten we deze de komende jaren op orde brengen. 

 1. We maken nog onvoldoende gebruik van onze unieke internationale ligging
 2. De arbeidsparticipatie is hardnekkig laag
 3. Op onze campussen ‘landen’ te weinig internationale start-ups
 4. De innovatieprogramma’s voor het MKB zijn te versnipperd
 5. Het beroepsonderwijs sluit nog onvoldoende aan op werkpraktijk
 6. We staan niet bekend als een economisch bruisende regio

 

Van die knelpunten hebben wij speerpunten gemaakt die wij samen met verschillende partners omzetten in concrete acties en initiatieven.

Kortom, de speerpunten 2016-2020 van Zuid-Limburg:

 1. EuroStad
 2. Brightlands Innovation Factory 
 3. Integrale aanpak MKB
 4. Vraaggestuurde arbeidsmarktaanpak
 5. Techniekonderwijs
 6. ​Economische profilering
3bollen
LED werkt samen met:
laden...