Speerpunt 6: Economische profilering

Een economische sterke regio wil ook als zodanig gezien worden. Reputatie is belangrijk voor het zelfbewustzijn en de trots van de eigen inwoners en als vestigingsfactor voor personen en bedrijven van buiten. Zuid-Limburg wil laten zien dat het hier bruist.

LED wil in overeenstemming met andere ‘brandende’ partijen eenzelfde grondtoon creëren en ook tot gezamenlijke initiatieven komen, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Zuid-Limburg wordt per definitie vanuit een grensoverschrijdend perspectief geprofileerd. 

LED werkt samen met:
laden...