zlim-p-alan-reinders-114(1)

Speerpunt 3: Integrale aanpak MKB

Het MKB is erg belangrijk, maar even onzichtbaar en ongrijpbaar. De ambitie is om het MKB intensief bij de economische ontwikkelingen te betrekken en tot innovatie uit te dagen. Er zijn talloze instrumenten van onder andere Provincie, LIOF en banken, maar dat levert een hoge mate van ‘bomen en bos’ op. Om die reden wordt gewerkt aan samenhang, om

  1. ambitieuze ondernemers op te sporen en te enthousiasmeren,
  2. samenwerking te bevorderen
  3. te komen tot de ontwikkeling van financierbare businessplannen.
  4. Maximale samenwerking en aansluiting van kennisinstellingen

 

LED werkt samen met:
laden...