Speerpunt 5: Techniekonderwijs

De afgelopen jaren is er door veel partijen hard gewerkt (oa Techniekpact) om het techniekonderwijs te stimuleren en de komende jaren zullen we volop moeten doorpakken om voldoende leerlingen en studenten te kwalificeren voor de talloze banen die wij hebben en krijgen in technische functies.

Die inzet varieert van STEM (techniekonderwijs op inmiddels de meeste basisscholen in Zuid-Limburg), de totstandkoming van een Technocollege, tot het CHILL-Lab op Chemelot voor praktijkonderwijs. Buitengewoon belangrijk is daarnaast het beschikbaar hebben van voldoende stageplaatsen en de om- en bijscholing van docenten. Een blijvend aandachtspunt van bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de overheid.

Eenzelfde aanpak zal voor andere sectoren worden ontwikkeld, zoals zorg, logistiek en leisure.

LED werkt samen met:
laden...