Speerpunt 4: Vraaggestuurde Arbeidsmarktaanpak

De economie groeit, er komen meer banen, de krimp vlakt af en de seinen staan op groei. Althans, bijna allemaal, want voor een regio die groeit heeft Zuid-Limburg een hardnekkig lage arbeidsparticipatie. Er staan nog teveel mensen aan de kant, de kaartenbakken zitten veel te vol. In Zuid-Limburg is een breed gedragen initiatief ontwikkeld om de zaak goed en vooral ook anders aan te pakken:

  1. Werkgevers stellen per branche vast aan welke functies er de komende jaren behoefte is
  2. Uitkeringsgerechtigden die ‘able & willing’ zijn krijgen vanaf dag 1 een arbeidscontract (met loonsubsidie)
  3. In 2 jaar leren zij ‘on the job’ en ondersteund door de ROC’s de kneepjes van het vak bij een of meerdere werkgevers in een bepaalde branche

Om dit te realiseren zijn op Zuid-Limburgse schaal een Mobiliteit- en Talentcentra opgericht en richten werkgevers concrete ‘werkpools’ voor branches als techniek, horeca en customer services. De komende 2 jaar moet dit werk voor 3000 mensen opleveren. Daarnaast wordt gewerkt aan een betere vraagvoorspelling van onze toekomstige arbeidsmarkt, zodat opleidingen optimaal aansluiten op de sterk ontwikkelende behoeften in innovatie en waardecreatie.

LED werkt samen met:
laden...